M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

 

1-

Hekim Seçme    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim İsmi

5Dk. )

 

 

 

 

2-

Poliklinik Muayene    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne

3-Çalışan SGK’lılardan Vizite Kağıdı

(90Dk.)

 

3-

Hasta Yatışı    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)

(10Dk.)

 

4-

Sağlık Kurulu     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe, 3- 2 Adet Fotoğraf,

4-Ücret Ödendi Makbuzu

(10 Gün)

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

Sağlık Kurulu Rapor  Rapor Düzenlenmesi

Özel Eğitimden Yararlanacak Hastalar için  

Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu

(10 Gün)

6-

Sağlık Kurulu İşlemleri Tüpligasyonu Heyeti(3’lü Heyet)                                                            

Talep dilekçesi,  4 Adet Fotoğraf (son Altı Ay)T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

(10 Gün)

 

 

 

 

 

 

7-

Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(2022 Sayılı)                        

2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,  T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi, Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi     

(10 Gün)

8-

Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(Dilekçe İle)                         

Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

(10 Gün)

 

9-

 

Sağlık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi                           

Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu

(10 Gün)

 

 

 

 

10-

Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi                                               

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri

(10 Gün)

 

 

11-

Saglık Kurulu İşlemleriMalzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi                 

T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı  ve yapılan tetkik ve tahliller

(10 Gün)

 

12-

Saglık Kurulu İşlemleriYaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi                                       

Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

(2 Saat)

 

13-

Laboratuar Tetkikleri    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(5 Saat)

 

 

 

14-

 Lab tetkikleri Mikrobiyoloji Biyokimya  

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(5Saat)

 

 

15-

Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri 

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(6  Saat)

 

 

16-

Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri   

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(3 Gün)

 

17-

Lab tetkikleri Portör Muayenesi   

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(3 Gün)

 

 

18-

Lab tetkikleri Hiz Dilekçenin okunmasına müteakip 24 saat içerisinde met satın alınan sipesifik tet.

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

(2 Gün)

 

 

19-

E Laboratuvar sonuç alma

İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası

(11 Dk.)

Laboratuar hekimlerince HBYS sistemi üzerinden onaylandığında alınabilir.

 

20-

Röntgen Çekimi   

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(40 Dk.)

 

21-

Sistoskopi yapılması   

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)

(1Gün)

 

 

22-

Elektrokardiografi   

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(20 Dk)

 

23-

Radyoloji tetkikleri Kemik Dansiometrisi 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(20 Dk)

 

24-

EFOR Testi Yapılması

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(Tetkiğin istendiği gün)

 

25-

EKO Testi Yapılması)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(Tetkiğin istendiği gün

 

26-

Renkli Dopler Testi  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1,5 Ay)

 

27-

EEG çekilmesi    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

28-

Ritim holter     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1,5 Ay)

 

29-

Ambulantva tansiyon holter  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1,5 Ay)

 

30-

Bilgisayarlı Tomografi(acil servis) 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(Aynı Gün)

 

31-

EMG çekimi       

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1,5 Ay)

 

32-

Odyogram         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1Gün)

 

33-

Odyogram tuhumpanogram ayrıcı tanı testleri,reflex

                                                       

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

34-

Radyoloji tetkikleri Mamografi      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(2 Saat)

 

35-

Sadece tıhımpanogram ve reflex     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

36-

Ayrıcı tanı testleri                         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

37-

Yenidoğan İşitme Taraması  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(Doğumdan 12 saat son.)

 

38-

Ultrasonografik Tetkikler   

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(10 Gün)

 

39-

Mamografi  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(2 saat)

 

40-

Solunum Fonksiyon Test  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(15 Dk)

 

41-

Bilgisayarlı Tomografiler (BT)     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

42-

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

(3 Gün)

 

43-

Patolojik Tetkikler         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi,

(10 Gün)

 

44-

Diyaliz Hizmeti             

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşilkartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi

(4 Saat)

 

45-

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Hastanın sağlık durumuna ve hekime göre değişkendir.)

 

46-

A3 grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Ameliyata Göre Değişken)

 

 

 

47-

B grubu Ameliyatlar  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Ameliyata Göre Değişken)

 

 

48-

C grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Ameliyata Göre Değişken)

 

49-

D grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Ameliyata Göre Değişken)

 

 

50-

E grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Ameliyata Göre Değişken)

 

 

51-

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

(Operasyonun türüne ve hekime göre değişken)

 

52-

Epikriz Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

(Taburculuk esnasında hemen verilir)

 

53-

Ameliyat Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

(Taburculuk esnasında hemen verilir)

 

54-

Hasta Hakları Başvurusu         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu

(30 Dk.)

 

 

55-

Şikâyet başvurusuna cevap verilmes i  

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

(10 Gün)

 

56-

 

 

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi 

Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

(2   Gün)

 

57-

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

(Dilekçenin okunmasına müteakip 24 saat içerisinde)

 

58-

Sürekli İlaç Kullanım Raporu Günlük      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi

(1 Gün)

 

 

59-

Evrak İşlemleri       

Dilekçe

(1Hafta)

 

 

60-

Diş Muayene       

T.C.Kimlik Numarası,Yeşilkartlı hastanın onaylı karnesi,Hekim isteği,SGK çalışan ise vizite kağıdı

(1Saat)

 

 

61-

Periapikal Film Çekilmesi       

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod

(1Saat)

 

 

62-

Periodontoloji

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod

(1Saat)

63-

Amalgam Dolgu

 

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod

(1Saat)

64-

Kompozit Dolgu

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi

(1Saat )

65-

Kanal Tedavisi       

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi

(3Saat )

66

Konservatif Tedavisi       

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı

(1Saat)

67

 

Tam Protez

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı

(16Gün)

68

Bölümlü Protez

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı

(10 Gün)

69

Tek Parça Döküm Krom

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı,SGK onama belgesi,Yeşilkart Karnesi

(10 Gün)

70

Verner Krom

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı,SGK onama belgesi,Yeşilkart Karnesi

(10 Gün)

71

Protetik Diş Tedavisi       

T.C.Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod,Müstehaklık belgesi ,SGK çalışan ise vizite kağıdı,SGK onama belgesi,Yeşilkart Karnesi

(10 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Dr.Murat PARK

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Şenol TOPÇU

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Tel

:

0232 856 16 72-1122

Tel

:

0232 856 16 72-1121

Faks

:

0232 856 25 10

Faks

:

0232 856 25 10

e-Posta

:

torbalidh@ism.gov.tr

e-Posta

:

torbalidh@ism.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Dr.Murat PARK

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Şenol TOPÇU

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Tel

:

0232 856 16 72-1122

Tel

:

0232 856 16 72-1121

Faks

:

0232 856 25 10

Faks

:

0232 856 25 10

e-Posta

:

torbalidh@ism.gov.tr

e-Posta

:

torbalidh@ism.gov.tr